Celem działania zespołu "Monitor-Badania i Rozwój Organizacji" jest dostarczanie niezbędnych informacji

i wiedzy służących efektywnemu zarządzaniu organizacją i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej.

 

Zakres naszej oferty obejmuje usługi badawcze, szkoleniowe i doradcze.


Realizujemy badania marketingowe, badania wewnętrzne organizacji (ZZL), badania społeczne.

Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich ( ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń z umiejętności sprzedażowych).
 

 

Każdorazowo konstruujemy indywidualne scenariusze współpracy dostosowane do specyficznych potrzeb naszych Klientów.


Zapraszamy do zapoznania się z pełna ofertą w zakładkach tematycznych.

 

"Monitor - Badania i Rozwój Organizacji" jest inicjatywą ludzi, którzy mają bogate doświadczenie zawodowe

i wykorzystują je przy realizacji projektów wspierających rozwój organizacji swoich Klientów.

Nasz Zespół tworzą socjologowie - byli i obecni praktycy biznesu ( marketing, sprzedaż, ZZL) oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego.
 

 

Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:


-  projektowanie i realizacja badań społecznych i marketingowych,

-  zarządzanie zasobami ludzkimi,

-  zarządzanie sprzedażą,

-  projektowanie i realizacja szkoleń z umiejętności miękkich ( w tym sprzedażowych)

MONITOR społeczności lokalnychBADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW O MIEŚCIE / WSI / GMINIE DIAGNOZA JAKOŚCI PRACY URZĘDÓW BADANIA OPINII INWESTORÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW MONITOR sprzedażyBADANIA MARKETINGOWE BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OCENA KOMPETENCJI SŁUŻB SPRZEDAŻOWYCH SZKOLENIA I WARSZTATY SPRZEDAŻOWE COACHING INDYWIDUALNY I GRUPOWY MONITOR organizacjiOCENY PRACOWNIKÓW BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ BADANIE EFEKTYWNOŚCI PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH BADANIE EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ WSPARCIE W PROCESACH SELEKCJI I REKRUTACJI

Projekt graficzny strony : Jakub Lesiński